Stein Bagger - IT Factory

Via Google eller andre søgemaskiner er det hurtigt og nemt at finde relevante billeder på nettet. Billeder der kan understøtte artikler eller sider på hjemmesiden eller i brochuren.
Men pas på: Det kan ende med at blive et meget dyrt besøg.

Det er en udbredt misforståelse, at billeder fundet på nettet kan bruges kvit og frit – uanset om det er til private eller forretningsmæssige formål.

Søgemaskiner er kun et redskab til at finde information på nettet på samme måde som en bibliotekar søger information på biblioteket.
Alle billeder fundet på nettet eller andre steder tilhører den pågældende fotograf, og brug af andres billeder uden tilladelse takseres som almindeligt tyveri.

Tommelfingerregelen er, at man kan dømmes til at betale et vederlag for ”skønsmæssig godtgørelse af tab af integritet”.

Dvs. at der fastsættes en beløb, som skønnes at dække det tab, fotografen skønnes at have mistet ved tyveriet.

Du risikerer dermed at betale et beløb svarende til billedets pris (fastsat af fotografen) + 100% oveni for at have stjålet det. Dertil lægges igen 100% for ikke at skrive fotografens navn ved billedet. Hvis sagen går til retten, risikerer du derudover at skulle betale hele sagens omkostninger.

Det er ikke ualmindeligt, at den samlede regning for et enkelt billede kan løbe op i 5.000 til 10.000 kroner, og der er flere eksempler på, at beløbet nåede op i 25.000 – 50.000 kroner.

Her er fem gode råd til, hvordan du tackler billeder på nettet.

  1. Du må gerne printe en artikel med et billede på, for at vise det til en kollega til privat brug uden at offentliggøre det.
  2. Ønsker du at bruge det kommercielt, skal du tage kontakt til den pågældende fotograf. Professionelle fotografer skriver deres kontaktforhold inkl. copyright digitalt i billedet. Disse oplysninger kan læses fra et billedbehandlingsprogram som f.eks. Photoshop. Ansvaret for at tilegne sig de oplysninger er altid brugerens.
  3. Kontakt derefter fotografen og beskriv nøje, hvad billedet skal bruges til. Ofte er der forskellige priser, alt efter hvordan billedet skal bruges.
  4. Det er altid billigst at have rene linjer fra starten. Og så sparer du alt det efterfølgende bøvl, hvis der er misforståelser.
  5. Lav en aftale med fotografen om, hvor lang tid eller mange gange I må bruge billedet til prisen. Nogle priser er til begrænset brug, andre er til ubegrænset brug.

Derfor er det vigtigt med klare skriftlige aftaler.

Hvis du bruger et billede uden at få lov eller betale for det, kan fotografen sende dig en faktura på 200% af billedets værdi. Hvis du også glemmer at kreditere fotografen for billedet, risikerer du at skulle betale 400% af billedets værdi. Dvs. at hvis billedet skulle koste f.eks. kr. 1.000 + moms, kan du let få en faktura på kr. 4.000 + moms!

HUSK at skrive fotografens navn ved siden af eller under billedet. Det kan koste dyrt at glemme denne information. Eller lav en skriftlig aftale med fotografen, hvis du ikke ønsker at kreditere billedet.

Hvis du er i tvivl, så kontakt din advokat. Det kan vise sig at være ”rettidig omhu”.

Hvis du i øvrigt har brug for sparring om, hvordan jeres virksomhed visuelt kommer ud over rampen, så ring eller mail for et gratis og uforpligtende inspirationsmøde om, hvordan billeder påvirker os, og hvordan I udnytter den viden i jeres virksomhed.

Tlf: 40 96  7-9-13 eller mail til: michael@visuelmedie.dk

Det koster kun din egen tid.

Call Now Button